SADRŽAJ

Usluge

   Life coaching

   Life coaching nije

   Zašto coaching

   Mastermind training

© 2017. by Sentenca d.o.o.

MARINA ŠKUNCA

U potrazi za sobom

Nakon punih dvadeset godina provedenih u srednjoj školi kao profesor talijanskog i francuskog jezika, odvažila sam se u svojoj četrdesetiosmoj godini u poduzetničke vode kao sudski tumač i prevoditelj. Uvrstila sam se među tisuće ljudi loji su svoj hobi pretvorile u svakodnevni posao.

No, čini se da to nije bila jedina ljubav u mom životu. Klijenti koji su donosili tekstove ili odnosili prijevode, vrlo su se često zadržavali u uredu dijeleći sa mnom svoje trenutne situacije. I bili zadovoljni što ih je netko saslušao. Nisam dijelila savjete, pozorno sam slušala, ispričala neko svoje iskustvo s tim u vezi, u kratko, pomogla mnogima od njih. Tada još nisam znala kojim ću putem na kraju krenuti. Dok sam tražila po internetu psihologe koji su se bavili hipnozom, naišla sam na Školu za kibernetiku i sistemsku terapiju. Upisala sam školu i još uvijek sam student koji izučava vještine psihoterapeuta. U međuvremenu sam završila edukaciju za životnog trenera u Inge Rock Academy i postala životni trener. U kolovozu 2019. postala sam certificirani life coach, govornik i trener prestižnog John C. Maxwell Team-a.

 

Da bi se stekla diploma, potrebni su sati i sati volonterskog rada. Ako u početku edukacije još nisam bila sigurna tko su osobe s kojima ću jednog raditi, za vrijeme prakse slika je postala više nego jasna. Radeći u školi, upoznala sam sve izazove (od nesigurnosti, straha od odbijanja, straha da neće postići zadovoljavajući uspjeh, strah da će biti ismijani, sve što vrlo nezahvalne godine mogu ponuditi mladom čovjeku u potrazi za sobom, te se posebno posvetila negativnoj motivaciji i razumjela učenike koji su bježali s nastave, brbljali za vrijeme sata ili gledali kroz prozor. Pored mladih ljudi s kojima imam najviše iskustva i kojima mogu istinski pomoći u postizanju željenih rezultata na svim područjima života, moja je želja pružiti ruku svim ljudima  bez obzira na dob jer nikada nije prekasno za istinsko osmišljavanje naših života, za potpunu ispunjenost i zadovoljstvo.

LIFE COACHING RIJEKA

SENTENCA CLUB